Trygghet och investering att gå med i facket

Att gå med i facket och vara med där under lång tid fram över är ett
beslut som har många direkta och potentiella fördelar. Dels så ger det
en trygghet av att alltid ha en stor och stark organisation i ryggen när
några problem eller dispyter uppstår gentemot arbetsgivaren och så
vidare. Många uppskattar även att känna att man är del av något som
bidrar till ett bättre arbetsklimat och en bättre arbetsmarknad i stort
för många människor. I de fall där man verkligen får konkret användning
av sitt fackliga medlemskap i form av att facket går in och avhjälper
tråkiga konsekvenser av en arbetsgivares beslut – i värsta fall
tilltänkt uppsägning – är givetvis fackavgiften man betalat under åren
väl spenderade pengar räknat i rena kronor och ören.

På så vis kan man säga att det fungerar som en slags försäkring som
vilken som helst. Man betalar en mindre summa och får i gengäld
möjlighet att få hjälp när man eventuellt behöver det i framtiden. I och
med att det är så stora summor som står på spel, med hela ens
anställning och lön i potten, kan man också med fog säga att det är en
sällsynt viktig försäkring.